Eksklusiv fortrinnsrett til 4 ulike nettstudier om «Grunnleggende drift og utvikling av virksomheter i reiselivsbransjen»

Det siste halvåret har vi hatt et samarbeid med Høyskolen Kristiania om å lage en serie verdifulle og praktisk rettede nettkurs om "Grunnleggende drift og utvikling av virksomheter i reiselivsbransjen". Sammen med Kristiania har vi søkt om og fått innvilget penger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for å utvikle flere nettkurs for alle som jobber med drift og utvikling av reiselivsvirksomheter. Prosjektet har fått finansiering til at 40 medarbeidere på hvert kurs får gjennomføre gratis, og siden vi har samarbeidet med Kristiania om utviklingen av kurset har vi gleden av å informere om at alle partnere i Visit Sørlandet får en eksklusiv fortrinnsrett til å søke før studiene åpnes for alle andre søkere.
Høyskolen Kristiania logo

Høyskolen Kristiania har, i samarbeid med Visit Sørlandet og Utflukt NAF Camp, laget en serie på 4 små mikroemner a 2,5 studiepoeng som vil gi alle som jobber med drift og utvikling av reiselivsvirksomheter verdifulle verktøy og kunnskap som kan brukes i arbeidet med å skape solide og bærekraftige virksomheter.

Norsk reiseliv er en fremtidsrettet næring med store vekst- og utviklingsmuligheter. Gå ikke glipp av denne muligheten til å kunne satse på kompetanseutvikling for næringens viktigste ressurs; ledere og medarbeidere som jobber med drift og utvikling.

4 nettbaserte mikroemner

Det tilbys nå gratis utdanning innenfor grunnleggende kompetanseområder som er etterspurt i næringen. Til sammen tilbys det fire nettbaserte mikroemner som kan tas sammen eller hver for seg:

  • Prosjektstyring for reiseliv
  • Markedsføring for reiseliv
  • Økonomiforståelse for reiseliv
  • IT-sikkerhet for reiseliv

Samlet sett gir utdanningstilbudet grunnleggende kompetanse om utvikling og drift av reiselivsvirksomheter gjennom både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Studietilbudet er utviklet av Høyskolen Kristiania i samarbeid med oss i Visit Sørlandet og Utflukt NAF Camp.

Hvem passer tilbudet for?

Tilbudet er spesielt utviklet for deg med ansvar for drift og utvikling av små eller mellomstore virksomheter innenfor overnatting eller opplevelsesturisme, men også ansatte i andre typer reiselivsvirksomheter kan ha utbytte av tilbudet.
Du kan søke opptak hvis du har generell studiekompetanse. Hvis du ikke har generell studiekompetanse og er 25 år, kan du søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse. De aller fleste kan med andre ord søke, og Høyskolen Kristiania legger godt tilrette for at det skal være enkelt for alle å søke og sende inn nødvendig dokumentasjon.

Fleksibel gjennomføring høsten 2023 eller våren 2024

Du kan gjennomføre ett eller flere emner når det passer deg best i løpet av høsten 2023 eller våren 2024. Oppstart av emnet i læringsplattformen er 31. august 2023.

Opptak – fortrinnsrett for partnere fra 1.juni

1. juni sender vi ut en egen påmeldingslenke til bedrifter som er partnere i Visit Sørlandet. Ansatte i disse bedriftene har dermed fortrinnsrett til de 40 plassene på hvert emne, men det er viktig å merke seg at tilbudet lanseres offentlig etter førstemann til mølla prinsippet 8. juni.

Alt du trenger vite

Alt du trenger å vite; om emnene, arbeidsmengde, opptakskrav etc finner du i pdf’en som beskriver tilbudet her:

Gratis videreutdanning for ansatte i reiselivssnæringen

Vi sender ut påmeldingslenken til leder for alle partnerne i Visit Sørlandet 1. juni, men om du eller noen i din bedrift er interessert, send gjerne en epost til bodil@visitsorlandet.com slik at vi er sikker på at akkurat du får påmeldingslenken i tide.