Kurs og videreutdanning uten studieavgift på UiA

UiA Handelshøyskolen med gladmelding til deg som ønsker påfyll av kunnskap. Universitetet har nå fått midler av Kompetanse Norge til å gjennomføre 4 av sine videreutdanningstilbud uten studieavgift for deltakeren. Det er begrenset antall plasser tilgjengelig på hvert kurs, og førstemann til mølla.
Illustrasjonsfoto: Digitalisering og forretningsprosesser UiA Foto: UiA Handelshøyskolen

Kurstilbudene er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler, men de er åpne for alle. 2 av kursene som nå ligger ute uten studieavgift ligger på Bachelornivå og er derfor åpne for alle som kan dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse. De to andre kursene er åpne for alle.

Kurs uten studieavgift (koster normal kr 13 000 pr kurs)

Kurs 1 – Høsten 2020: Digitalisering og forretningsprosesser (7,5 studiepoeng)

Har du behov for å omstille virksomheten til en digital virkelighet? Digitalisering og bruk av digitale verktøy er en viktig komponent og katalysator for å oppnå og beholde konkurransefortrinn i virksomhetens endringsprosesser. I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan planlegge, lede og gjennomføre endringsprosesser ved hjelp av digitale verktøy. Kurset tar utgangspunkt i praktiske eksempler og teorier med fokus på digitalisering, forretningsutvikling og prosessledelse. Les mer om kurset på UiA og meld deg på her.
Kurset går over ett semester på deltid (samlinger) og gir 7,5 studiepoeng.

Søknadsfrist fortløpende og senest 1. juni (førstemann til mølla)

Kurs 2 – Sommer 2020: Prosessledelse og design thinking (ikke studiepoeng)

Prosessledelse og design tenkning er et fleksibelt kurstilbud til deg som ønsker en praktisk metode for innovasjon og utvikling. Kurstilbudet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, og gir en grundig innføring i prosessverktøyet Design thinking og grep man kan ta for å lede innovasjons- og utviklingsprosesser basert på metoden. Les mer om kurset på UiA og meld deg på her.

Søknadsfrist fortløpende og senest 10.juni (førstemann til mølla)

Kurs 3: Grunnleggende bedriftsøkonomi (ikke studiepoeng)

Grunnleggende bedriftsøkonomi er et fleksibelt kurstilbud til deg som ønsker å bli tryggere på utvalgte tema innen bedriftsøkonomi.
Tilbudet består av tre fagmoduler, men du kan velge hvor mange moduler du vil ta:
MODUL 1 – Regnskapsanalyse
MODUL 2 – Kalkyler
MODUL 3 – Investeringer

Les mer om kurset på UiA og meld deg på her.

Søknadsfrist fortløpende og senest 10.juni (førstemann til mølla)

Kurs 4 – Våren 2021: Strategi, innovasjon og forretningsutvikling (7,5 studiepoeng)

Hvorfor har noen bedrifter suksess over tid, mens andre ikke har det? Kurset gir deg kunnskap om hvordan du som bedriftsleder, mellomleder eller prosjektleder kan bruke denne kunnskapen til å ta strategiske valg og utvikle virksomheten slik at den blir best mulig rustet til å møte mulighetene og utfordringene dere står ovenfor. Les mer om kurset på UiA.
Kurset går over ett semester på deltid (samlinger) og gir 7,5 studiepoeng.

Opptak åpner til høsten.

Andre relevante videreutdanningskurs på UiA Handelshøyskolen med ledig plass til høsten

Handelshøyskolen Executive tilbyr kurs og studier på deltid rettet mot ledere, mellomledere og fremtidige ledere i næringslivet. Her kan du ta alt fra et enkelt kurs på 7,5 studiepoeng (sp) til en Executive MBA-grad.

Under følger en oversikt over tilbud med ledig plass som har oppstart til høsten. Tilbudene gis på deltid, med samlinger i Kristiansand (med mindre annet er oppgitt).

Executive MBA (90 sp)

En fleksibel lederutdanning for deg som ønsker å videreutvikle din karriere. Velg enkeltkurs (nedenfor) eller hele programmet (over):

Ledelse og styring

En fleksibel mellomlederutdanning hvor du kan sette sammen din egen kurspakke: