Det ble sommerjobb for over 1000 ungdommer i Dyreparken i år

Flere bedrifter opplyser om at de ikke tar inn sommervikarer i år grunnet koronakrisen. Lenge var det også usikkert om sesongmedarbeidere i Dyreparken ville beholde jobbene sine i år. Etter en utfordrende vår og forsommer, hvor utsiktene for sommerjobb var svært usikker, er nå 930 sommermedarbeidere og omlag 200 skuespillere på plass i Dyreparken.
Foto: Dyreparken

– Det er med stor glede vi tar i mot alle våre sommermedarbeidere. Det har vært en lang og usikker oppladning til sommeren, men nå skinner sola. Parken har godt besøk, og våre blide og dyktige medarbeidere er heldigvis på plass, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Anniken Bjørnstad Schjøtt.

Antallet som endte opp med jobb i Parken denne sesongen er omtrent på det samme nivået som tidligere år. Men Dyreparken har i år opprettet nye stillinger for å kunne tilfredsstille en god gjesteopplevelse og samtidig ivareta smittevern. Disse stillingene inngår i Dyreparkens Parkpatrulje. Parkpatruljens hovedjobb er å sikre at både gjester og medarbeidere opplever det trygt å besøke Parken. De skal blant annet bidra til å hindre ansamlinger av gjester, at syke personer kommer inn og samtidig sikre en god gjesteflyt. Oppladning til sesongen er og har vært svært annerledes. Alle ansettelser var heldigvis sluttført før 12. mars, men all opplæring har vært satt på vent til juni. Mye av opplæringen gjøres digitalt, men mye må også læres og trenes på ved fysisk tilstedeværelse.

– Vi har forsøkt å tenke nytt og annerledes, og ta utgangspunkt i hvilken verdi vi skal skape og hvilke effekter vi trenger å få, framfor å bli sittende fast i tidligere måter å gjøre ting på. Denne tankegangen er nå godt innarbeidet hos våre medarbeidere, og er med på å holde oss samlet mot våre mål for sommersesongen, sier HR-direktør Sofie Elise Ringen.