Destinasjonsmøte høsten 2023

Tirsdag 7. november var destinasjonsrepresentantene på Sørlandet samlet på Thon Hotel Norge i Kristiansand, hvor blant annet samarbeid, markedsaktiviteter og arbeidet med ny webside stod på agendaen.
Representanter samlet til destinasjonsmøte Representanter fra de fleste destinasjonene var samlet på Thon Hotel Norge.

I møtet ble det diskutert hvordan vi kan jobbe bedre sammen, KAM-avtaler, struktur, kompetansebehov og rundreisekart. Det ble også gitt en oppdatering fra marked, og hva som er planlagt rundt messedeltakelse og andre markedsaktiviteter fremover.

Det ble også koblet opp på det månedlige redaksjonsmøtet, som er et digitalt møte hvor destinasjonene jevnlig møtes for å oppdatere hverandre på kommende aktiviteter, utveksle erfaringer og gå gjennom statistikk. Videre utvikling av ny webside ble et sentralt tema her, og vi hadde også med oss SimpleView på møtet.

Vi takker for et godt møte og verdifulle innspill, og gleder oss til et videre godt samarbeid!