Årets unge leder tar over roret i Visit Sørlandet

Hege Julianne Nevestad (33) fra Kristiansand, er ansatt som ny daglig leder i Visit Sørlandet. Hege tar dermed steget over fra en suksessrik karriere i hotellbransjen til å skulle lede en hel bransje på Sørlandet gjennom utfordrende tider og inn i en mer bærekraftig fremtid. Med Hege ved roret får vi en trygg og tydelig leder som kommer til å stå på for partnerne i Visit Sørlandet, sier en fornøyd styreleder Per Arnstein Aamot.
Hege Julianne Nevestad Foto: Damares Stenbakk

Førstevalget blant 46 søkere

Ansettelsesutvalget hadde flere spennende kandidater på bordet, men det var Heges solide bransjeerfaring og hennes personlige egenskaper som resulterte i at hun ble førstevalget hos et enstemmig styre. Hege er ekte Sørlending og bosatt i Kristiansand. Hun kjenner regionen og store deler av næringslivet godt, men har også solid erfaring fra utlandet. I 2022 ble Hege kåret som “Årets unge leder på Sørlandet” av Næringsforeningen i Kristiansand og hun var også blant de nominerte til HSMAI sin nasjonale pris for det samme. Hege slutter nå som General Manager for Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand.
Vi gratulerer Hege med nye utfordringer, og er sikker på at hun kommer til å gjøre en flott jobb for Visit Sørlandet. Flinke folk har vi bare til låns, og det gleder oss å kunne sende talenter videre, sier Terje Ropstad, CEO i HEIMR Collection. Hege har en viktig jobb foran seg, og vi håper at reiselivsbedriftene på Sørlandet får stor glede av arbeidet hennes i årene som kommer. HEIMR Collection heier på Hege, og ønsker henne all lykke til videre på sin reise.
Nå starter søket etter en ny kollega for teamet på Caledonien Hotel.

Mål om å øke oppholdstid i regionen samt øke trafikken utenom sommersesongen

Den nye lederen er i gang fra 1. februar, og skal jobbe ut i fra en visjon om at “Sammen skaper vi opplevelser i verdensklasse”. Med en tydelig målsetning om å øke oppholdstiden i regionen fra 2,4 til 2,6 i løpet av et par år og et mål om en mer helårlig reiselivsnæring, så er det bare å brette opp ermene. Men det er mye spennende som rører seg over hele Sørlandet og Hege Julianne Nevestad mener at regionen har et stort potensiale både for videreutvikling av nye opplevelser i nye sesonger, men også å synliggjøre bedre de fantastiske opplevelsene vi allerede har både mot norske og utenlandske gjester.
Hege Julianne Nevestad
Foto: Damares Stenbakk

Det er et godt stykke arbeid som skal gjøres og mål som skal sies høyt. Jeg er så glad for å ha fått denne muligheten og at styret har gitt meg denne tilliten. Dere skal vite at jeg ikke tar lett på den. De fleste av målene skal settes sammen med gjengen på Visit Sørlandet, men jeg har jo selvfølgelig gjort meg noen tanker. Vi må tørre å tenke på “den grønne reisen” og hvordan den skal være. Vi kommer til å være en tydelig stemme på Sørlandet. Vi skal jobbe mye med synlighet og tilstedeværelse på hele Sørlandet. Jeg er og har alltid vært ekstremt opptatt av gode nettverk. Disse skal vi jobbe videre med og bygge enda sterkere innad i Visit Sørlandet, for sammen er vi utrolig sterke. Mitt ønske er at Visit Sørlandet blir en naturlig sparringspartner til kommune, politikere og utbyggere. Dette skal jeg jobbe hardt for i årene som kommer. For dette er helt avgjørende for at vi skal lykkes i våre lavsesonger som varerier på tvers av hele Sørlandet.

Vi har stor tro på at Hege Julianne Nevestad er rette person til å lede reiselivet på Sørlandet videre.
For spørsmål/ intervju kontakt:
Hege Julianne Nevestad Tlf 41 52 04 48
Per Arnstein Aamot – styreleder Visit Sørlandet Tlf 97 05 97 23
Om Visit Sørlandet
Visit Sørlandet er en næringsklynge for kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter på Sørlandet. Visit Sørlandet utvikling skal bidra til kontinuerlig innovasjon og vekst i bedriftene i regionen, samt synliggjøre landsdelen og det den har å by på gjennom merkevaren Visit Sørlandet.