Arendal og Kristiansand er på vei mot Merket for bærekraftig Reisemål

Høsten 2022 ble fase 1 i "Merket for bærekraftig reisemål" avsluttet og vi er nå godt i gang med neste fase som skal lede til sertifisering av Arendal og Kristiansand.
Arendal Foto: Arendal Turistkontor

Hva er Merket for bærekraftig reisemål

Merket for bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke som tildeles reisemål i Norge som langsiktig og strategisk jobber for økt bærekraft i reiselivet. Merket eies og forvaltes av Innovasjon Norge og ordningen bygger på en standard med kriterier og indikatorer som reisemålet må måle, analysere, besvare, – og som reisemålet så vurderes og eventuelt godkjennes etter. Les mer om ordningen her.

Fase 1

Det er fattet politisk vedtak, utarbeidet status på reisemålet, GAP analyse og handlingsplan.

Fase 2

I kommende fase skal det jobbes med tiltak, indikatorer skal besvares og dokumenteres og det skal gjøres tre undersøkelser: Innbygger, medlems- og gjesteundersøkelse.

Erling Løfsnes engasjert inn i videre arbeid

For å styrke prosessen i det videre arbeidet har vi fått en ekstra ressurs med i teamet: Erling Løfsnes i Visit Lindesnesregionen.
Erling har erfaring fra prosessen som prosjektleder for sertifisering av Lindesnesregionen. Lindesnesregionen var et av de første reisemål som ble sertifisert og har allerede vært igjennom remerking.
Vi er veldig glad for at Erling vil bidra med sin erfaring og kompetanse i neste fase.