Amalie fra Trainee Sør på plass hos USUS

2. september fikk vi på plass vår nye trainee Amalie Kvåle som er ansatt gjennom Trainee Sør. Amalie skal jobbe med forskjellige prosjekter og vil få en bred erfaring gjennom våre oppgaver i USUS og Visit Sørlandet. Vårt ønske er at hun utvikler sin kompetanse innen reiseliv, markedsføring, kommunikasjon, nettverksbygging og div andre prosjekter.
Amalie Kvåle kommer fra Trainee Sør Amalie Kvåle kommer fra Trainee Sør

Trainee Sør er et program for nyutdannede masterstudenter som ønsker å starte en karriere på Sørlandet. Programmet varer i 18 måneder, med tre plasseringer til sammen. Amalie skal være hos USUS ut februar 2020.

Traineene skal gjennom de tre plasseringene skape seg arbeidserfaring og et godt nettverk eksternt, men også internt mellom traineene. De får teste ut forskjellig virksomheter og hvordan oppgaver innenfor et fagfelt kan være varierende og utfordrende, men også lærerikt. Programmet skal gi traineene mulighet til både faglig og sosialt påfyll ved å delta på diverse arrangement

Trainee-programmet er åpent for mange fagfelt, der 9 av 10 får jobbtilbud på Sørlandet etter programmet. Vi takker Trainee Sør for et godt samarbeide så langt og kan anbefale programmet videre til andre bedrifter.

Les mer om Trainee Sør programmet