Aktivitetsbedriftene på Agder samler seg og vekker internasjonal interesse

Sørlandet har i mange år vært kjennetegnet av stor turisme tilstrømming i sommermånedene, men har ligget bak store deler av Norge i årets øvrige måneder. Både i Norge og i verden forøvrig er det stor interesse for å fylle feriedagene med opplevelser som får opp adrenalinet, og opplevelsesturisme er et segment som kan vise til stor internasjonal vekst. Rundt i Agder har det de siste årene vokst frem flere spennende tilbud innen dette segmentet, og i fjor tok Evje bedriften TrollAktiv et initiativ for å samle disse bedriftene i et nettverk.
Kart over aktivitetsbedrifter på Sørlandet

Med bedriftsnettverket Adventure Network er tanken er at ved økt profesjonalisering, sikkerhet og markedsføring vil de sammen kunne stå sterkere internasjonalt, og målet er selvsagt å skaffe landsdelen turister i større deler av året. Dette vil bidra til en bærekraftig utvikling for turismen på Sørlandet og kunne skape store økonomiske ringvirkninger for overnatting, servering og transport sektoren i regionen. Medlemmene i prosjektet er spredd over hele Agder, og tilbyr både kyst og innlandsopplevelser.

Innovasjon Norge har valgt å støtte dette arbeidet gjennom økonomisk støtte til et treårig hovedprosjekt, noe som har gjort det mulig å engasjere en prosjektleder til å gjennomføre disse planene. Nettverket har ansatt Iver Holter-Andersen, som har mangeårig internasjonal reiselivs bakgrunn, til å gjøre denne jobben.

Internasjonal lansering på Visit Norways viktigste salgskonferanse

Under navnet «Adventure Guide Southern Norway” vil disse produktene bli lansert på Visit Norways viktigste internasjonale digitale salgskonferanse “Norwegian Travel Workshop” den 14 og 15. april “. Og det er allerede registrert en formidabel interesse for nettverkets produkter, med en lang rekke avtaler om digitale møter med internasjonale turoperatører under konferansen.

Dersom Sørlandet skal ta en større del av reiselivskaka må vi satse i flere sesonger og i nye målgrupper. Målrettet satsing på opplevelsesturisme gir oss nettopp denne muligheten til å henvende oss til nye potensielle turister som ønsker aktivitetsbasert ferie i vakker natur. Sørlandet kan by på begge deler, ved kysten og på fjellet, i fire sesonger, sier Synnøve Elisabeth Aabrekk, daglig leder i USUS.

Medlemsbedrifter i nettverket:

  • Adventure Norway
  • Angler Pilot
  • Juvet Bungy
  • Kote Null
  • Lista Surfing
  • Sirdal Huskyfarm
  • Sirdal Skisenter
  • TrollAktiv
  • Trollpark Hove
  • Viltgården

For mer info kontakt:

Iver Holter AndersenIver Holter-Andersen
Mobil: 47 67 27 00
E-post: iver@iver-air.no

Synnøve Elisabeth Aabrekk
Mobil: 416 22 807
E-post: synnove@utvikling.visitsorlandet.com