Å ønske endringer velkommen

Opplevelsesindustrien er i stadig endring, og det skjer mye spennende i forbindelse med den sterke globale veksten som alle de kreative næringene opplever.
Synnøve Elisabeth Aabrekk - USUS

Omstillinger i etterspørsels- og kompetansebehov
Opplevelsesindustrien er i stadig endring, og det skjer mye spennende i forbindelse med den sterke globale veksten som alle de kreative næringene opplever. Den parallelle etterspørselsveksten etter kulturbaserte opplevelser; kunstutstillinger, museum, musikk, lyrikk og poesi, street-art, arkitektur, historiefortelling og gaming; dette er behov som vi på Sørlandet kan levere opplevelser i verdensklasse på. Det eneste vi trenger å gjøre er å være oss bevisste den tilgang vi har på disse ressursene og heie fram de som jobber frem kvalitetsprodukt til dette sterkt voksende nasjonale og internasjonale segmentet. Vi ser hva Under har gjort med oss som bor her og den oppmerksomheten som Sørlandet får nasjonalt og ut i verden. Bare gjennom artikler som er skrevet har vi en potensiell rekkevidde på nærmere 1,2 mrd. mennesker!

Kunstsilo vil være det fyrtårnet som bekrefter Sørlandet sin posisjon innenfor kunst- og kulturfeltet. Det vil støtte opp under og styrke eksistensen til allerede eksisterende museum, kulturinstitusjoner, og endatil styrke Under sin eksistens i form av synergier av opplevelser.

Som organisasjon er vi i USUS også i stadig endring, og det er ikke med lett hjerte at vi nå mister to svært kompetente kollegaer i USUS teamet; Hildegunn Skage Teinum og Simen Lian. Hildegunn, vår eminente webredaktør, som har vært i USUS siden oppstarten i 2010 skifter beite og begynner i Norges Energi, mens Simen, vår kreative digitale rådigiver, begynner i Stormberg. Dette viser at USUS har dyktige folk som andre bedrifter legger merke til og gjerne vil rekruttere, og det er vi veldig stolte av.

Vi ønsker Hildegunn og Simen masse lykke til i nye stillinger, og så kommer vi til å bygge et nytt lag i USUS utifra fremtidens kompetansebehov. Det gir oss nye muligheter, og de skal vi gripe.

Synnøve, daglig leder USUS