20 mill til prosjekter innen reiseliv og kulturturisme

Forskningsrådet lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet, og i forbindelse med regjeringens nye strategi for kultur og reiseliv har Forskningsrådet nå øremerket 20 millioner kroner til prosjekter innen reiseliv og kulturturisme. Utlysningen finner du nå her.
Kilden, Kristiansand Foto: Olav Breen

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Det er altså bedrifter som kan søke om disse midlene, gjerne i samarbeid med andre bedrifter. Dette er ambisiøse prosjekter, som ofte inkluderer innkjøp av tjenester fra en FoU-organisasjon.

Utlysning klar nå

Utlysningen er nå klar, og du finner den her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet2/. Reiseliv og kulturturisme er under temaet «industri og tjenester».

Viktige datoer

  • Forskningsrådet arrangerer et webinar med informasjon om utlysningen 22. august. Mer info om webinaret her.
  • Søknadsfrist 25. september

Ta gjerne kontakt med oss eller Forskningsrådet direkte om du har spørsmål.