10 inntrykk fra Phocuswright Europe

I forrige uke deltok USUS på reise- og teknologikonferansen Phocuswright Europe i Amsterdam. Konferansen samlet rundt 800 deltakere fra hele verden rundt temaet "Empires on the edge". Her var de fleste av de store tech-aktørene innen reiseliv tilstede, samtidig som de ble utfordret av nye oppstartsselskaper. Vi var tilstede for å se hva som rører seg helt der oppe på teknologifronten, og i tillegg hente inspirasjon til vår egen Norwegian Digital Travel Conference.

Tittelen på konferansen er egentlig rimelig misvisende, for vi opplevde at de store gigantene (Google, Facebook, Booking.com, Airbnb mfl) sitter rimelig trygt på toppen. De tenker i retning av «superapps» og verktøy som leverer «one-stop-shop» tjenester til oss som forbrukere. Dette innebærer både produktutvikling, men også markedsutvikling til nye segment. I tillegg skal nye tjenester leveres så raskt, intuitivt og sømløst som mulig. Ved hjelp av enorme mengder kundedata utnyttes stordriftsfordeler til fulle. Sammen med kunstig intelligens og maskinlæring gir dette en innsikt om forbrukeradferd i vid forstand som ikke ligner sidestykke. Og – det resulterer i økt og styrket brukertilfredshet gjennom en følelse av skreddersydde autentiske opplevelser. Oppsummert; de større får enda mer makt gjennom kundeinnsikt og forsterket avhengighet fra og eierskap til sine kunder.

Vi oppsummerer inntrykkene i 10 punkter:

  1. Ingenting som tyder på at de store gigantene står for fall, heller motsatt..de store blir bare større.
  2. Kunstig intelligens har utviklet seg til å bli veldig mye mer sofistikert på kort tid, og kundenes forventninger følger deretter. Brukes i stor grad for å levere bedre tjenester for forbrukerne.
  3. De store aktørene representerer ikke lenger bare volum til massene, men blir de som finner fram til og serverer deg de unike opplevelsene på grunn av de store datamengdene de kan samle inn og behandle om nettopp deg og dine preferanser over tid.
  4. Opplevelser og aktiviteter er på full fart til å bli tilgjengelig og bookbare online.
  5. Travel tech utvikler seg FORT og flesteparten av nye selskap kommer fra Asia og deretter USA.
  6. Selv om de store bookingselskapene inkluderer flere tenester på sine plattformer, ser de mer tradisjonelle turoperatørene muligheter for samarbeid. De gjennomgår også en digital transformasjon nå i tråd med utviklingen.
  7. Stort fokus på å oppnå sømløse og friksjonsfrie overganger mellom teknologiske løsninger for kundene.
  8. AR er her allerede, mens VR har et fantastisk potensiale og er fremdeles lite utnyttet av reiselivet.
  9. Transaksjoner flytter seg inn i meldingstjenester.
  10. Ny teknologi som blockchain kan radikalt endre forretningsmodeller i reiselivet, spesielt innen distribusjon av produkter.

Video fra konferansen

Det er lagt ut opptak fra de ulike sesjonene i programmet her: www.phocuswrighteurope.com/event-tv/2019
Battleground og Launch-sesjonene var innlegg fra oppstartsselskaper innen tech og reiseliv – der battleground-selskapene var de ferskeste, mens launch-selskapene har kommet et stykke på vei allerede.

Hvem er Phocuswright

Phocuswright er det mest kjente og antageligvis det ledende analyseselskapet innen reiseliv, som ser på sammenhenger mellom reisende, tilbydere og mellomledd. Phocuswright tilbyr uavhengig kvalitativ og kvantitativ forskning og deres innsikt i markeder brukes som bransjestandard for segmentering, vurdering av størrelser, prediksjoner, trender, analyser og forbrukeradferd blant reisende.

I tillegg til å levere rapporter og innsikt i markeder over hele verden, arrangerer de også flere store årlige konferanser i USA, Europa, India, Kina og Singapore. Phocuswright driver også PhocusWire, en medietjeneste som dekker saker relatert til “digital travel” 365 dager i året.

Selskapet har hovedkontor i USA. Asia Pacific håndteres fra India og i tillegg har de lokale analytikere på 5 kontinenter.